Previous Next

Сервис на кран (фреквентен регулатор) - ГОЛДЕН АРТ Скопје

Поставени два нови фреквентни регулатори од јапонскиот производител YASKAWA за управување на хоризонтално подвижниот дел нарекуван „мачка” со двонасочно возење во три брзини и ротационен дел нарекуван „стрела” со двонасочно возење во три брзини.