Previous Next

Систем за контрола на пакување - ВИВАКС Скопје

Систем за контрола на квалитет при пакување на шишиња (2л) за сок. Изведен со UNITRONICS PLC, LEUZE фотокелија и звучно светлосна сирена за дојава на аларм.