Previous Next

Фреквентни регулатори за управување со преси за ладно цедење на масло - АГРОФИЛА Штип

Проектирање, шемирање, монтажа и пуштање во употреба на електроразводни ормари за преси за ладно цедење на масло. 

Преса 1: два фреквентни регулатори (YASKAWA V1000 7,5 kw) 

Преса 2: два фреквентни регулатори (YASKAWA V1000 7,5 kw) 

Преса 3: еден фреквентен регулатор (OMRON J7 1,1 kw) и еден температурен регулатор.