Previous Next

Автоматизација на машина за сечење хартија - ЗОКО ХАРТ Штип

Проектирање, шемирање, монтажа, програмирање и пуштање во употреба на електроразводен ормар за автоматизација на машина за сечење хартија со два мода на работа: сечење по внесена должина и сечење по маркер. Системот е базиран на HMI-PLC, управува со брзина на додавач со фреквентен регулатор DELTA и позиција и брзина на нож со помош на серво мотор и драјвер DELTA во зависност од статус на енкодер и фотоќелија.