Previous Next

Систем за контрола на полнење и броење на куршуми - Фабрика за куршуми Самоков

Проектирање и изведба на систем за контрола на полнење и броење на куршуми

Системот е составен од 12 сензори, 3 пневматски цилиндри и 7“ Unitronics PLC со екран на допир при што:
- еден цилиндар за избивање на куршуми и чаури (Y1)
- еден цилиндар за исфрлање на зрна (Y2)
- два индуктивни сензори за затворен/отворен цилиндар Y1 (B1 и B2)
- два индуктивни сензори за затворен/отворен цилиндар Y2 (B3 и B4)
- два индуктивни сензори за детекција на чаури (B5 и B10)
- два линеарни сензори за ниво на барут (B6 и B7)
- два индуктивни сензори за детекција на рака горе/доле (B8 и B9)
- два фото сензори за детекција на зрно (B11 и B12)
- еден екран на допир за прикажување на сите податоци и информации