Previous Next

Систем за полнење на прашкаста суровина – РЕНОВА Косово

Проектирање и изработка на контролни панели за процес на полнење прашкаста суровина од силоси во цистерни.

 Изработка на техничка документација (електрични шеми), монтажа на опремата во електро ормарите, поврзување и проверка на електричните врски согласно електричните шеми.