Previous Next

Фреквентни регулатори - ОЛИМПИСКИ БАЗЕН Скопје

Проектирање, шемирање, монтажа и пуштање во употреба на 3 фреквентни регулатори (YASKAWA V1000) за фино подесување на брзина на 3 пумпи за вода.