Previous Next

Автоматизација на клима комора - ФФМ Скопје

Проектирање и изведба на комплетна автоматизација на клима комора со контролен систем тип OJ-AIR2. APL-OJ-AIR2-5DI5TI6D05AO - програмски апликативен пакет за PLC за автоматска регулација на амбиентална температура и свеж воздух во објектот при што се процесираат 5 влезни дигитални, 5 влезни аналогни температури, 6 излезни релејни и 5 излезни аналогни сигнали заедно со подесување на мрежна комуникација помеѓу единиците, подесување на мрежна комуникација со компјутер, инсталација и подесување на софтвер за мониторинг.