Previous Next

Систем за евиденција на работно време - ЦРВЕН КРСТ на Р. Македонија

Монтажа и поврзување на терминал за евиденција на работно време, тестирање и пуштање во употреба.