Previous Next

Автоматски електромеханички паркинг рампи - СИНОХИДРО Штип

Монтажа и поврзување на две електромеханички паркинг рампи со 4 метарски краци од италијанскиот производител TAU.