Previous Next

Tермичко формирање и пакување на еурокрем – ВИТАМИНКА АД Прилеп

Автоматизација на машина за термичко формирање и пакување на еурокрем.

Проектирање и изработка електрични шеми, електроразводен ормар и управувачки софтвер.

Системот е реализиран со екран на допир и PLC од програмата на OMRON и содржи 43 дигитални влезни точки, 45 дигитални излезни точки и 2 температурни влезни точки за управување на роботска рака, електро мотори, пневматски клипови, греачи, подвижни ленти, дозери, пумпи.