Previous Next

Безжичен алармен систем

Безжична (Wireless) Visionic централа со три безжични сензори за детекција на движење, еден безжичен сензор за детекција при отварање на врата и два далечински управувачи.