Previous Next

Систем за видео надзор (CCTV) - ЛУКОИЛ Скопје

  • Изведба на систем за видео надзор со опрема од познатиот производител HIKVISION.
  • Изведба и сертифицирање на компјутерска мрежа.