Нудиме комплетни решенија за проектирање и изведба на системи за контрола на пристап и евиденција на работно време. 

Заштитете ги вашите вработени, деловен простор и вашиот дом со систем за контрола на пристап. Вашата безбедност не ја доведувате во прашање само кога знаете кој каде се наоѓа во вашата компанија. Безбедност за вашиот тим, сигурност на вашите информации, безбедност на вашите простории и опрема. Ние можеме да ги задоволиме вашите потреби почнувајќи од едноставен систем за контрола на пристап па се до најсложените интегрирани системи. Системот за контрола на пристап е паметна инвестиција не само од аспект на безбедност туку и од аспект на организација, овозможувајќи различни нивоа на пристап во зависност од работната позиција на едно лице во компанијата.